В Лукспак работим с много подизпълнители, за нас е изключително важно всички те да споделят и да имат организационната култура на Лукспак. Обучението на подизпълнителите и вложените усилия за подобряване на комуникациите с тях са същите, като тези вътре в Лукспак.
Когато една фирма върви напред, тя води със себе си и своите партньори?

В България са много малко специалистите, от които можеш наистина да взаимстваш добри практики. Повечето консултанти на Лукспак, с които сме работили през годините са хора които искат хонорар за да ни преразкажат материал от прочетена книга.
Ние в Лукспак определено четем?  Консултант може да бъде този, който “прави” нещата непрекъснато, който от птичи поглед може да хване “мъничкото” да го пипне така че да заработи в твоя полза.

В Лукспак непрекъснато се стремим да подобряваме организационната култура в целия производствен процес. Това изисква непрекъснати усилия на всички нива.
Ние сме наясно с това че фирмената култура е “нещото”, което води до по-добри резултати.

В периода от началото на миналата година към настоящия момент, тенденциите да се влошава качеството на внесените хартии в България се запазва?
Незная на какво разчитат вносителите на хартии?
Еденици са доставчиците, които внасят качествени хартия и картон. Това води до редица проблеми /изненади/ по време на печат.

Лукспак ЕООД - производител на луксозни опаковки, твърди кутии, хартиени торби, луксозни кутии, тубуси за вино, брандирани опаковки. Хартия за декорация - тишу /тънка хартия с лого/.

С Лукспак се работи ЛЕСНО, ние решаваме проблеми не ги създаваме!

Не делим клиентите на малки и големи! Начинът на мислене е това, което има най-голямо значение!